TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünün ardından, New York, A.B.D.’de College of Insurance, Aktüerya Bölümü’nde MBA derecesini tamamlayan Kaan Ünver kariyerine, Mart 1993’de Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü’nde yatırım ve finansman uzmanı olarak başladı. Devamında, 2002 – 2004 yılları arasında, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nde İç Borçlanma Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Anadolu Grubuna katılmadan önce, 2004 – 2009 yılları arasında Philip Morris/Sabancı’da Kurumsal İlişkiler Müdürü, 2009 – 2011 arası Turkcell Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı ve son olarak da Nisan 2011 – Eylül 2017 tarihleri arasında Metro Group Ülke Temsilcisi olarak görev yaptı.

Kaan Ünver, Ekim 2017’den itibaren Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. TÜSİAD, DEİK, YASED ve Gıda Perakendecileri Derneği’nde, yönetim kuruluğu üyeliği ve çalışma grubu başkanlığı gibi çeşitli görevleri üstlenmektedir.

Following his high school degree at TED Ankara College and undergraduate degree at Hacettepe University Department of Business Administration, Mr. Kaan Unver had his MBA at New York, College of Insurance, Department of Actuary. Kaan Unver began his career as investment and finance expert at Undersecretariat of Turkish Treasury. He continued his career as Debt Management Department Head of Undersecretierat of the Treasury. Before joining Anadolu Group, Mr. Unver was Corporate Affairs Manager at Philip Morris/Sabancı between 2004 – 2009, Corporate Affairs Division Head at Turkcell between 2009 – 2011 and Metro Group Country Representative between April 2011 – September 2017.

Kaan Unver works as Anadolu Group Coordinator of Corporate Affairs and Communication since October 2017. Mr. Unver holds various positions as board member and working group chairman at Turkish Industry & Business Association, Foreign Economic Relations Board, International Investors Association and Food Retailers Association.