Kurumsal İlişkiler Enstitüsü

Kurumsal İlişkiler Enstitüsü, şirketlerin Kurumsal İlişkiler profesyonellerini bir araya getirerek; üyeleri arasında bilgi alışverişini sağlamak, ulusal ve uluslararası toplantılar, eğitimler ve projeler ile üyelerinin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu alanda faaliyet gösteren profesyonellerin gelişimi için farklı araçlar ve platformlar geliştirerek aynı zamanda mesleki standartların gelişimini ve yaygınlaştırılmasını hedefler.

Amaç ve Faaliyetlerimiz:

  • Üyeler arasında bilgi, tecrübe, fikir alışverişi sağlamak
  • Üyelerin gelişimine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek
  • Mesleki standartların gelişimini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak
  • Çeşitli konularda konferans, sempozyum ve seminerler düzenlemek
  • Kurumsal İlişkiler alanında farklı disiplinlere ilişkin dokümantasyon merkezi oluşturmak ve Enstitü’nün amaçlarına yönelik yayınlar çıkarmak
  • Üyelerin iş ilişkilerinde uyulması gereken ilkeleri saptamak; üyeler ve paydaşlar arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda hakem, arabuluculuk veya danışmanlık hizmetlerinde bulunmak