Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı

4 KASIM 2021 – 22 OCAK 2022

İş dünyasının hızla değişen koşulları içerisinde kurumsal ilişkilerin rolü giderek artıyor. Yapılan araştırmalar mevzuat değişiklikleri, politik belirsizlikler, ticaret savaşları, iklim değişikliği ve toplumsal talepler gibi konuların son yıllarda CEO’ların ve yönetim kurullarının gündeminde daha fazla yer aldığını gösteriyor. Bu nedenle şirketlerin toplumla, kamu kurumlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve diğer paydaşlarla kurdukları ilişkilerin gücü, onların ticari başarılarını doğrudan etkiliyor. Kurumsal İlişkiler Sertifika Programı Türkiye’de ilk defa bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen özel sektör ve kamu profesyonellerine yönelik hem teorik hem de pratik eğitim veren bir içerik sunuyor.

Kurumsal İlişkiler Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi iş birliğiyle Dr. Ceyhun Emre Doğru’nun koordinatörlüğünde, akademisyenler ve üst düzey yöneticiler tarafından verilecek eğitimler, örnek vaka çalışmalarıyla da destekleniyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından sertifika edinmeye hak kazanıyorlar.

İÇERİK:

 1. Kurumsal İlişkilere Giriş: Temel Kavramlar ve Şirketler Açısından Önemi

 Kurumsal ilişkilerde kullanılan temel kavramlar, metodolojiler ve yaklaşımlar incelenecek. Kamu, toplum, paydaşlar ve medya ilişkilerinin şirketler açısından önemi ve kurum stratejilerindeki yeri anlatılacak.

 1. Kurumsal İlişkiler Profesyonellerinin Sahip Olması Gereken Özellikler ve Çalışma Alanları

 Kurumsal ilişkiler alanında çalışan veya çalışmak isteyen profesyonellerde aranan özellikler, sahip olmaları ve geliştirebilecekleri yetkinlikler anlatılacak. Bu alanda çalışan profesyonellerin faaliyet gösterebilecekleri çeşitli alanlar, şirket içi sorumluluk ve görevlerine değinilecek.

 • Söyleşi: Kurumsal İlişkiler Mesleği: Yetkinlikler, Kariyer Fırsatları ve Püf Noktaları
 1. Strateji ve Kurumsal İlişkiler İçin Önemi

 Kurumsal ilişkilerin kurumsal stratejilerin oluşturulmasındaki etkisi, stratejinin dış paydaşlara doğru aktarılması ve tutarlı aksiyon alınması için uygulanması gereken esaslar anlatılacak.

 • Söyleşi: Kurumsal İlişkilerin Şirketlerin Stratejik Karar Alma Süreçlerindeki Rolü
 1. Kurumsal Sürdürülebilirlik

 Kurumların çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için iş yapış süreçlerinde ve kurum stratejilerinde izlemesi gereken genel prensipler ve sürdürülebilirliğin kurumsal ilişkiler stratejilerindeki rolü tartışılacak.

 • Söyleşi: Sürdürülebilirliğin Şirket Stratejisindeki Yeri ve Önemi
 1. Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi

 Kurumsal itibarın oluşturulmasında ve geliştirilmesinde kullanılması gereken kurumsal iletişim yaklaşımları ve potansiyel itibar krizlerine müdahale mekanizmaları incelenecek.

 • Vaka Çalışması
 1. Dijital Dönüşüm

 Dijital dönüşüm ile değişen iletişim teknolojilerinin kurumsal iletişime yansımaları, değişen tüketici beklentilerine karşı oluşturulabilecek etkili iletişim stratejileri ve mesajları anlatılacak.

 • Söyleşi: Dijital Dönüşüm Çağında Stratejik İletişim ve Medya İlişkileri
 1. Etik ve Uyum

 Şirketlerin iç ve dış iletişiminde izlemesi gereken etik ve uyum prensipleri anlatılacak, bu prensiplerin kurumsal kültürdeki rolü ve kurumsallaşma süreçleri incelenecek.

 • Söyleşi: Etik ve Uyumun Şirket Stratejilerindeki Yeri
 1. Vaka Sunumu

Katılımcılar takımlar halinde hazırladıkları vakaları sunacak.

 1. Toplumsal Dönüşüm

Toplumsal ve çevresel projelerde toplum ve paydaş güveninin oluşturulması için paydaş angajmanın ve toplumsal desteğinin nasıl oluşturulacağı anlatılacak.

 • Söyleşi: Toplumla İlişkiler ve Sosyal İlişkilerin Yönetilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması

 Dijital dönüşümle beraber şirketlerin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında gelen kişisel veriler ve kişisel verilerin korunmasının kurumsal ilişkiler açısından önemi incelenecek.

 • Söyleşi: Türkiye’de ve Dünyada Dijital Dönüşüm
 1. Kurumsal Yönetim

 Kurumsal yönetimin ana ilkeleri, şirketlerin hedeflerine ulaşmasında, sürdürülebilirliğini sağlamasında ve verimliliğini artırmasında uygulaması gereken strateji anlatılacak.

 • Söyleşi: Kurumsal Yönetim ve Strateji
 1. Kurumsal İlişkilerde Güncel Konular – I: Dijital Ekonomi

 Teknolojinin gelişimi ve dijital ekonominin kurumsal ilişkiler açısından ortaya çıkardığı konular, bu konularla ilgili uluslararası ve ulusal trendler; ve kurumsal ilişkiler profesyonellerinin izlemesi gereken stratejiler ele alınacak.

 1. Kurumsal İlişkilerde Güncel Konular – II: Sürdürülebilirlik

İklim krizi, karbon emisyonu, plastik atık gibi güncel çevre konularının şirket stratejilerine etkileri, tüketici ve politika yapıcıların şirketlerden beklentileri, şirketlerin çevre konularındaki iletişim stratejilerini hangi unsurlar üzerine kurgulaması gerektiği anlatılacak. Güncel örnekler üzerinden şirketlerin yaklaşımları incelenecek.

 1. Proje Sunumu

Katılımcılar hazırladıkları projeleri jüriye sunacak.

SERTİFİKA PROGRAMINA KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ…