İş dünyası, küresel ve ulusal çapta yaşanan iki büyük dönüşümle karşı karşıya. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik önümüzdeki dönemde ekonomik kalkınmanın, toplumsal gelişmişliğin ve ticari hayatın gidişatını belirleyecek “İkiz Dönüşümün” (Twin Transformation) temellerini oluşturuyor.

Ancak İkiz Dönüşüm, cevaplanması gereken yeni soruları da beraberinde getiriyor. Kamu politikalarından iş modellerine, yasal düzenlemelerden toplumsal ilişkilere kadar her alanda ortak akla ihtiyaç duyulan bir döneme giriyoruz. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum arasındaki istişare ve işbirliğinin sağlanması hayatî önem arz ediyor.

16 Aralık 2021 günü Kurumsal İlişkiler Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığında düzenlenen VI. Kurumsal İletişim ve İtibar Zirvesi, bu amaca hizmet eden bir platform olma hedefiyle düzenleniyor

KONUŞMACILAR

Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi Zirvesi 2021 Tamamlandı