• Aralık 16, 2021
  • Kurumsal İlişkiler Enstitüsü
  • Uncategorized

İş Dünyası İkiz Dönüşümü Tartıştı

Boğaziçi Üniversitesi ve Kurumsal İlişkiler Enstitüsü tarafından bu sene altıncısı düzenlenen Kurumsal İletişim ve İtibar Zirvesi’nde yeşil ve dijital dönüşümün iş dünyası üzerindeki etkileri ele alındı. Kamu ve özel sektörden üst düzey isimlerin katıldığı zirvede, ikiz dönüşümün ekonomik ve toplumsal kalkınmaya destek olması için tüm paydaşların ortak çabasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Daha İyi Normali İnşa Etmek İçin Ortak Akla İhtiyaç Var

Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA koordinatörü Doç. Dr. Ali Coşkun’un açılış konuşmasının ardından söz alan Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Başkanı Devrim Çubukçu, pandemi sonrası “daha iyi” normali inşa etmenin yolunun ikiz dönüşümden geçtiğini; bunun için de kamu politikalarından iş modellerine, yasal düzenlemelerden toplumsal ilişkilere kadar her alanda ortak akla ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Zirvenin açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecindeki politikalarını aktarırken, ülkemizin dijital dönüşümden en yüksek faydayı elde etmesi için altyapıdan çalışan becerilerine kadar yürütülen projelerin ikiz dönüşüm açısından önemini katılımcılarla paylaştı.

Yeşil Dönüşümün Ekonomik Etkisine Dikkat

Sürdürülebilirlik temasının açılış konuşmasını yapan Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın ardından, moderatörlüğünü Coca-Cola İçecek, Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım’ın yaptığı “COP26’dan Yeşil Mutabakata İş Dünyasını Neler Bekliyor?” temalı panelde SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Unilever Türkiye, Yönetim Kurulu Üyesi ve NAMETRUB Bölgesi Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ebru Şenel Erim ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz konuyla ilgili görüş ve bilgilerini paylaştılar.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Murat Özdemir “Yeşil Dönüşümün Yatırım Ortamına Etkisi konulu konuşmasının ardından, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü Kaan Ünver’in yönettiği yaptığı panelde Sürdürülebilirlik, Kamu & Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Devrim Çubukçu, Aydem Enerji Holding Kamu İlişkileri Grup Direktörü Altan Kolbay ve kurumsal iletişim yöneticisi Murat LeCompte yeşil dönüşüm ile yeniden şekillenen yatırım ortamının ekonomiye ne gibi faydalar sunacağı değerlendirdiler. Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Emre Doğru’nun TEPAV Global CEO’su Dr. Güven Sak ile yaptığı söyleşide ise “Yeşil Dönüşüm ve Ekonomik Kalkınma” teması ele alındı ve yeşil dönüşümün aslında topyekün bir ekonomik dönüşüm programı olduğu vurgulandı.

Dijitalleşmenin Ekonomik, Toplumsal ve Çevresel Katkıları

Zirvenin ikinci oturumunda ise dijitalleşme kamu politikaları boyutuyla ele alındı. Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Ceyhun Emre Doğru ile Rekabet Kurumu Dijital Ekonomi Daire Başkanı Esin Aygün’ün yaptığı “Dijital Ekonomide Rekabet Hukuku” adlı söyleşide iş dünyası tarafından merak edilen konulara ışık tutuldu. Devamında gerçekleştirilen panelde ise Sanofi İlaç Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü Güray Karacar’ın moderatörlüğünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Erem Ateşağaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi, İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu ve PwC Yatırım Teşvik Hizmetleri Lideri Yasemin Bekgöz “Dijital Dünyada Kamu Politikaları: Yasal Düzenlemelerin Etkisi” konusunu ele aldılar.

Panelde söz alan Aslı Deniz Helvacıoğlu, KOBİ’lerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesi için e-pazaryerlerinin kritik bir rol oynadığını ifade etti. Türkiye çapında yapılan saha araştırmasından yola çıkarak, KOBİ’lerin inovasyon ve uluslararası rekabetçiliğinin artırılması için e-ticarete daha fazla entegre olması gerektiğini aktardı. Yaptığı genel denge modeli araştırmasını katılımcılarla paylaşan Orhan Erem Ateşağaoğlu ise, dijital hizmet vergisinin uluslararası gelişmeler ışığında gözden geçirilerek kaldırılmasının Türkiye ekonomisine yıllık 900 milyon TL’lik bir katkı sağlayacağını belirtti. PwC tarafından yapılan araştırmanın bulgularını paylaşan Yasemin Bekgöz e-ticaretin özellikle ekonomik, çevresel ve sosyal katkılarını aktardı. Türkiye’de e-ticaret aktivitesinin yaratılan ciro ile yaklaşık 30 milyar TL’nin ekonomiye kazandırdığı, katma değer yoluyla 17,5 milyar TL yarattığı, istihdam yoluyla 22 bin kişiye iş imkanı verildiğini sonuçlarını aktadır. E-ticaretin daha başlangıç aşamasında olmasına rağmen, diğer bütün perakende kollarına göre kişi başına en fazla katma değerin üretildiği alan olduğunu ifade eden Bekgöz, ekonomik etkinin yanı sıra, e-ticaretin çevresel ve sosyal etkisinin de altını çizdi. E-ticaretin fiziksel perakendeye kıyasla daha düşük karbon emisyonuna yol açtığını; kadınların ve dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını kolaylaştırdığını ve BM Küresel Kalkınma Hedeflerine pozitif etki ettiğini yapılan araştırma çerçevesinde ortaya koydu.